2024. március 2. szombatLujza
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás
tv.transindex.ro

A sólyomkővári szlovák sziget

2021 . november . 14
Készítette: Tóth Helga, Vig Emese

A Szilágy és Bihar megye határán fekvő település a községközpontja annak a kompakt szlovák “szigetnek”, amely 23 kilométeres sávban húzódik a Réz-hegység egyik völgyében, és amelynek etnikai homogenitását semmi sem törte meg az elmúlt három évszázad során. “Egyszerre szerencsénk és szerencsétlenségünk ez az elzártság” – mondja Albert Augustin plébános, aki nemcsak szlovákul és románul beszél, hanem magyarul mutatja be nekünk a település múltját és jelenét. A szlovák anyanyelvű plébános a gyulafehérvári papneveldében tanult meg magyarul, és azóta is őrzi a nyelvet.

A népes családok egyre nehezebben éltek az éhínség sújtotta hazában, s miután elterjedt, hogy a Bánffy-család az erdőkitermelés fejében hajlandó területet és erdőt is adományozni, tömegesen települtek át ide a szlovák erdőmunkások. Az üveggyár – innen a település szlovák neve, a Stara Huta (Öreg Huta) is – egyéb munkalehetőséget is kínált. A később bekövetkezett politikai változások, a Trianon utáni országhatár-átrajzolások nem zavarták a telepeseket, sokkal inkább az 1920-as évek környékén dúló gazdasági válság - ’23-ban például a fél falu kivándorolt Brazíliába a jobb élet reményében. A kommunista rendszer megerősödése azonban véget vetett a vándorlásnak, amely aztán az 1989-es rendszerváltozás után éledt fel.

"Itt mindenki szlovák, mindössze négy román és két magyar anyanyelvű polgára van a községnek. Ezzel együtt fogyunk, a fiatalok többsége ugyanis elmegy dolgozni, elsősorban Szlovákiába, Csehországba és Ausztriába, de Magyarországra is, s közülük sokan ott is ragadnak, s szlovák állampolgárságot vesznek fel" - osztotta meg velünk a gondokat a település polgármestere, Lasak Benedek, aki 150-200 családra, azaz 1200 személyre taksálja azt a lélekszámot, amelynek tíz év múlva is ez a völgy jelenti az otthonát.

A községben valamikor hét szlovák iskola működött, közülük kettő nyolcadik osztályig biztosított tanulási lehetőséget a gyerekeknek. A pedagógusok az Arad megyei Nagylakon működő gimnázium, illetve a bukaresti tanárképző “útvonalon” részesültek megfelelő képzésben, ugyanakkor létezett egy államközi megegyezés Románia és Szlovákia között, amelynek keretében Szlovákiából érkezett tanárok segítették az oktatást. A helyzetet ma már a szlovákiai képzés is kiegészíti, így a polgármester szerint az oktatás terén nincs különösebb okuk a panaszra.

A filmek megvalósítását az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala támogatta. / "Diversitate în unitate - filme documentare despre minoritățile etnice din România" realizat cu sprijinul financiar al Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Relații Interetnice.


LEGFRISSEBB

Erdélyi közösségek

Csatornák